Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Μια ογκομέτρηση.

Yδατικό διάλυμα ΝαΟΗ έχει όγκο 20ml και συγκέντρωση C=1M. To διάλυμα αυτό ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΗCΙ συγκέντρωσης C=1M. H προχοδα που περιέχει το διάλυμα του οξέος έχει ειδική οπή που μπορεί να αφήνει το διάλυμα οξέος να πέφτει με  σταθερό ρυθμό 1ml/min. Να γίνει η ποιοτική  γραφική παράσταση του PH του διαλύματος που περιέχει το ποτήρι ζέσεως σε συνάρτηση με το χρόνο αν η στρόφιγγα της προχοδας ανοίξει την χρονική στιγμή t=0.
Να υποτεθεί ότι υπάρχει συνεχής ανάδευση στο ποτήρι ζέσεως και ότι η εξουδετέρωση γίνεται ταχύτητα.
Η θερμοκρασία των διαλυμάτων να θεωρηθεί σταθερή και ίση με 25οC


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου