Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Χημεία 2022

 

Τα σημερινά θέματα Χημείας, πανελλαδικών εξετάσεων.

Δείτε τα θέματα,  ή εναλλακτικά εδώ.

Τα θέματα σε Word, μια προσφορά του Χρήστου Τσουκάτου, από εδώ.

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Χημεία 2021

  

Δείτε τα θέματα,  ή εναλλακτικά εδώ.

Τα θέματα σε Word.  Μια προσφορά του Χρήστου Τσουκάτου, τον οποίο ευχαριστώ.

Οι ενδεικτικές λύσεις από την ΚΕΕ, με κλικ εδώ.

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα
Μια παραλλαγή στο ερώτημα των πρόσφατων εξετάσεων:

Στην καμπύλη Χ του ακόλουθου γραφήματος παριστάνεται ο όγκος του οξυγόνου (Ο2), ο οποίος εκλύεται κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αποσύνθεσης διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 1 Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η αντίδραση είναι:


Να εξηγήσετε με ποια από τις παρακάτω μεταβολές παράγεται η καμπύλη Υ.
1. Προσθήκη Η2Ο.
2. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 1,3Μ.
3. Χρήση διαφορετικού καταλύτη (καταλύτης ii)
4. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 0,3Μ.
ή


Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημείας 2018

Καταγραφή
Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.
Εναλλακτικά εδώ.
Τα θέματα εσπερινών ΓΕΛ
Τα θέματα σε Word, μια προσφορά του Χρήστου Τσουκάτου, τον οποίο ευχαριστούμε. Και για τα εσπερινά.

Απαντήσεις των θεμάτων από τον Βασίλη Δουκατζή εδώ.
Απαντήσεις των θεμάτων από τον Αντώνη Μπαλτζόπουλο εδώ.

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Επιλογή δείκτη…


Ένα διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ με Κα=10-5, όγκου 50ml και περιεκτικότητας cΜ, ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,2Μ. Για το ισοδύναμο σημείο καταναλώθηκαν 50ml του πρότυπου διαλύματος.
Ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα επιλέγατε για την ογκομέτρηση αυτή;
Δίνονται οι δείκτες και οι περιοχές αλλαγής χρώματος: Ηλιανθίνη (3-4,5) και Φαινολοφθαλεΐνη (8-10).

ή
Αφιερωμένη στη μνήμη του Παύλου Μπασδάρα που έφυγε χθες από κοντά μας. Μια άσκηση από το τελευταίο βιβλίο του.

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Εξουδετέρωση μίγματος βάσεωνΔιαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα ΝΗ3 όγκου 200mL και συγκέντρωσης C=0,1Μ.
i)  Ποιος ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα αυτό;
ii) Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε 0,8g στερεό ΝαΟΗ, χωρίς μεταβολή όγκου, παίρνοντας διάλυμα Α. Ποιος ο βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας στο διάλυμα Α;
iii) Το διάλυμα Α αναμιγνύεται με διάλυμα ΗCΙ όγκου 0,2L και συγκέντρωσης 0,1Μ, λαμβάνοντας  διάλυμα Β. Ποιο το pΗ του διαλύματος Β;
iii) Αν το διάλυμα Α αναμιχθεί με ίσο όγκο διαλύματος ΗCΙ συγκέντρωσης 0,15Μ παίρνουμε διάλυμα Γ. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Γ.
iv) Αναμιγνύουμε 200ml διαλύματος Χ, το οποίο περιέχει δυο ασθενείς βάσεις.  ΝΗ3 συγκέντρωσης 0,2Μ και μιας δεύτερης περισσότερο ισχυρής βάσης Β συγκέντρωσης επίσης 0,2Μ, με 200ml  διαλύματος ΗCΙ 0,1Μ, λαμβάνοντας διάλυμα Υ, το οποίο αποκτά pΗ=11. Να βρεθούν:
 α) Η σταθερά Κ1b της βάσης Β.
 β) Η συγκέντρωση [ΝΗ4+] στο διάλυμα Υ.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 25°C, όπου Κw=10-14, για την ΝΗ3 Κb=10-5 ενώ lοg5=0,7.
ή

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

Σε  δυο δοχεία περιέχονται διαλύματα του 1L, το πρώτο ΗCΙ και το δεύτερο ασθενούς οξέος ΗΒ με σταθερά ΚΗΒ=9∙10-5.
Το διάλυμα στο δοχείο (1) έχει pΗ1 =1.
i) Αν οι συγκεντρώσεις των δύο οξέων είναι ίσες, να βρεθεί το pΗ του διαλύματος που περιέχεται στο δοχείο (2).
ii) Προσθέτουμε στο πρώτο δοχείο 0,1mοl άλατος καλίου ΚΑ ενός ασθενούς οξέος ΗΑ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, με αποτέλεσμα το διάλυμα που προκύπτει να έχει pΗ3=3. Να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ.
iii) Προσθέτουμε επίσης 0,1mοl ΚΑ στο δεύτερο δοχείο. Ποια είναι η τελική τιμή του pΗ του διαλύματος που προκύπτει;
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 25°C, όπου kw=10-14, ενώ lοg3=0,5.
ή