Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα
Μια παραλλαγή στο ερώτημα των πρόσφατων εξετάσεων:

Στην καμπύλη Χ του ακόλουθου γραφήματος παριστάνεται ο όγκος του οξυγόνου (Ο2), ο οποίος εκλύεται κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αποσύνθεσης διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 1 Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η αντίδραση είναι:


Να εξηγήσετε με ποια από τις παρακάτω μεταβολές παράγεται η καμπύλη Υ.
1. Προσθήκη Η2Ο.
2. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 1,3Μ.
3. Χρήση διαφορετικού καταλύτη (καταλύτης ii)
4. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 0,3Μ.
ή


1 σχόλιο: