Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας


ΘΕΜΑ Νο 1
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας

Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n=1) κι έχει ενέργεια Ε1.
Α. Το ηλεκτρόνιο απορροφά φωτόνιο συχνότητας ν και μεταπίπτει στην 3η διεγερμέ νη κατάσταση.
Να υπολογίσετε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου