Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Αντιδράσεις σε διάλυμα ισχυρής και ασθενούς βάσης

Σε 2 L νερό διαλύουμε 2,24 L αέριας αμμωνίας μετρημένα σε S.T.P. και προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου V1 = 2 L.

α. Να βρεθεί το pH του διαλύματος Δ1.

Στο Δ1 προσθέτουμε στερεό μίγμα Ca, Mg, μάζας m = 0,88 g, και προκύπτει διάλυμα Δ2 όγκου 2 L, το οποίο διαφέρει στο pH από το Δ1 κατά 1 μονάδα.

β. Να βρείτε την σύσταση του μίγματος Ca, Mg, και τον βαθμό ιοντισμού της ΝΗ3.

Στο Δ2 προσθέτουμε διάλυμα HCℓ συγκέντρωσης . Μέχρι να γίνουν όλες οι δυνατές αντιδράσεις καταναλώσαμε από το διάλυμα του HCCℓ όγκο V2.

Στο διάλυμα Δ3 (της ανάμιξης του Δ2 και του διαλύματος του HCℓ) που προκύπτει, να βρεθεί:

γ. Ο όγκος V2 του διαλύματος του HCℓ και το pH.

Σε κάποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαμε παραγωγή αερίου

δ. Να βρεθεί ο συνολικός όγκος που ελευθερώθηκε μετρημένος σε S.T.P.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου