Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Ο ανακατωσούρας....Διαθέτουμε δύο ρυθμιστικά διαλύματα
Δ1:HA 1M και ΝαΑ 1Μ
Δ2:HA 1M  και ΝαΑ 0,1Μ
Το οξύ ΗΑ έχει Κα=10-5
Εκτελούμε τα παρακάτω  πειράματα:
ΠΕΙΡΑΜΑ 1:Σε ένα λίτρο ενός από τα παραπάνω διαλύματα ρίχνω συνεχώς ποσότητα από το έτερο διάλυμα  και κάνω συνεχώς μετρήσεις του PH του διαλύματος που προκύπτει. Έτσι προκύπτει ποιοτικά η  κίτρινη καμπύλη 1.
ΠΕΙΡΑΜΑ 2: Σε ένα λίτρο ενός από τα παραπάνω διαλύματα ρίχνω συνεχώς ποσότητα από το έτερο διάλυμα  και κάνω συνεχώς μετρήσεις του PH του διαλύματος που προκύπτει. ‘Ετσι προκύπτει ποιοτικά  η μπλε  καμπύλη 2.
1 σχόλιο: