Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Και η μπίλια έκατσε στο 7.

Διάλυμα Υ1 (pH1) περιέχει τα ασθενή οξέα ΗΑ με συγκέντρωση C1 = 0,02 M και σταθερά Κ1 = 10–8, ΗΒ με συγκέντρωση C2 = 0,003 M και σταθερά Κ2 = 8/3 ∙10–7 . Ένα άλλο διάλυμα Υ, V = 10 L περιέχει την ασθενή βάση Γ με σταθερά K3 = 10–8. Στο διάλυμα Υ προσθέτουμε 1/600 mol  ασθενούς βάσης Δ (χωρίς μεταβολή του όγκου), με σταθερά Κ4 = 12∙10–8 και προκύπτει το διάλυμα Υ2 με pH2 = 2pH1. Στην συνέχεια αναμιγνύουμε τα διαλύματα Υ1 και Υ2 έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα με pH3 = 7. Να βρείτε:3 σχόλια: