Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Εξουδετέρωση και Δείκτες

Σε δοχείο στο οποίο περιέχεται ένα διάλυμα όγκου 100mL ασθενούς οξέος ΗΑ με συγκέντρωση C=1Μ, προσθέτουμε λίγες σταγόνες ενός δείκτη ΗΔ, με pΚα=5,5, τα αδιάστατα μόρια του οποίου δίνουν στο διάλυμα κίτρινο χρώμα, ενώ τα ιόντα του μπλε χρώμα. Αν για το οξύ ΗΑ Κa=10-6, ποιο θα είναι το χρώμα του διαλύματος:

α) Αρχικά.

β) Μετά την προσθήκη 0,05mol ΝaOH.

γ) Μετά την προσθήκη 1/11 mol NaOH.

Δίνεται ότι το ΝαΟΗ είναι στερεό και με την προσθήκη δεν αλλάζει ο όγκος του δοχείου και θ=25°C.

Απάντηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου