Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Ασθενή- Ισχυρά Οξέα

Μετράμε το pΗ των διαλυμάτων τριών μονοβασικών οξέων ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ:

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

4

3

3

Μετράμε επίσης τον όγκο ενός διαλύματος ΝaΟΗ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα.

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

V (ΝaΟΗ mL)

5

5

20

α) Εξηγήστε ποιο από τα τρία οξέα είναι ισχυρότερο

β) 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα των οξέων αραιώνονται με νερό μέχρι όγκο 1000mL. Μετράμε το pΗ των αραιωμένων διαλυμάτων

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

5

5

4

Να δείξετε ότι το ένα από τα τρία οξέα είναι ισχυρό.

γ) Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού των δύο άλλων οξέων στα αρχικά διαλύματα.

Π.Μ.Δ.Χ. 1996

Απάντηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου