Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Τρία ασθενή οξέα

Τέσσερα δοχεία  περιέχουν: 
Το δοχείο Α περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα1=3.10-5
Το δοχείο Β περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΒ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα2=5.10-5.
Το δοχείο Γ περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΓ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα3=2.10-5.
Το δοχείο Δ περιέχει 700ml νερού. 
Ανακατώνουμε όλα  τα παραπάνω διαλύματα οπότε  σχηματίζεται ένα νέο διάλυμα  Ε. 
Στην συνέχεια προσθέτουμε στο διάλυμα Ε 0,03mol NaOH και προκύπτει τελικό διάλυμα Ζ.
Να βρεθούν τα ΡΗ των διαλυμάτων Ε και Ζ. 
Η θερμοκρασία των διαλυμάτων  σταθερή  25οC . Η προσθήκη ΝαΟΗ δεν αλλάζει το όγκο του διαλύματος και  η ΚW=10-14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου