Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ιοντική Ισορροπία. Επαναληπτικό διαγώνισμα.

Θέμα 1ο
1. Δυο αραιά υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 ίδιας συγκέντρωσης στους 25 οC περιέχουν CH3COOH και HCOOH αντίστοιχα. Το Δ1 έχει pH=4 ενώ το Δ2 pH=3. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει:
                            i.    Κα(1)α(2)
                         ii.    Κb(1)b(2)
                         iii.    Κα(1)α(2)
                       iv.    Κb(2)b(1)
(5 μόρια)
2. Ποιο από τα διαλύματα που θα προκύψουν, με την ανάμιξη των παρακάτω διαλυμάτων, θα έχει την μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα του pH:
i)    50mL 0,1M NaF + 20mL 0,25M HNO3.
ii)   50mL 0,1M NaHS + 10mL 0,25M HCl
iii)  50mL 0,1M CH3COOH + 10mL 0,5M NaOH
iv)  50mL 0,1M NH4Cl + 10mL 0,25M HCl
(5 μόρια)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου