Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Δεντράκι οργανικής με διερεύνηση και στοιχειομετρίαΑ. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χημικών μετατροπών:


Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως Λ.

Β. Ομογενές μείγμα αποτελείται από την ένωση Β και μία κορεσμένη μονοσθενή καρβονυλική ένωση Μ και χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
Το πρώτο μέρος αντιδρά με περίσσεια διαλύματος HCl και στο προϊόν της αντίδρασης προστίθεται περίσσεια μεταλλικού μαγνησίου οπότε εκλύονται 1,12L αερίου μετρημένα σε συνθήκες STP.
Στο δεύτερο μέρος προστίθεται περίσσεια οξινισμένου με H2SO4 διαλύματος KMnO4 οπότε απελευθερώνονται 5,6L αερίου μετρημένα σε συνθήκες STP.
Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της ένωσης Μ και η σύσταση του αρχικού μείγματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου