Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΠΟΙΟΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ;

Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα οξέων στους 25ο C:
Δ1:  διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης C1=1M με σταθερά Κα=10-6 και όγκου 1l
Δ2: διάλυμα ασθενούς οξέος ΗB συγκέντρωσης C2=1M με σταθερά Κα=10-8 και όγκου 1l
Δ3: διάλυμα ισχυρού οξέος ΗΓ συγκέντρωσης C3=10-2M  και όγκου 1l
Να βρεθούν :
α) To ΡΗ  του καθενός από τα παραπάνω διαλύματα Δ1 Δ2 & Δ3.
β) O μέγιστος όγκος διαλύματος με τελικό ΡΗ=3,5  που θα μπορούσε  προκύψει  με ανακάτεμα μέρους ή και ολόκληρων :
 i) των διαλυμάτων  Δ1 & Δ2 
 ii) των διαλυμάτων  Δ1 & Δ3
 iii) των διαλυμάτων Δ2 & Δ3
γ) O μέγιστος όγκος διαλύματος με τελικό ΡΗ=3  που θα προκύψει  με ανακάτεμα  μέρους ή ολόκληρων  των τριών διαλυμάτων Δ1 Δ2 & Δ3.
Δίνεται 103/2=2,15


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου