Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Δεντράκι υποκατάστασης με λόγια και μίγμα αερίων.

Εστέρας Α υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον και προκύπτει το μονοκαρβοξυλικό οξύ Β και η αλκοόλη Γ. Το μονοκαρβοξυλικό οξύ Β έχει ένα ζεύγος δεσμικών παραπάνω από τα μη δεσμικά ηλεκτρόνια στο μόριο του. Η αλκοόλη Γ αντιδρά με SOC2 και δίνει την ένωση Δ η οποία στην συνέχεια με προσθήκη Mg σε άνυδρο αιθέρα δίνει την οργανική ένωση Ε που με προσθήκη νερού δίνει την οργανική ένωση Ζ. Αλκίνιο Π με προσθήκη νερού παρουσία καταλυτών H2SO4, Hg, HgSO4 δίνει την οργανική ένωση Θ που με υδρογόνωση παρουσία Ni δίνει την αλκοόλη Γ.
Αν στην ένωση Θ προσθέσουμε την ένωση Ε προκύπτει  ένωση Κ και με υδρόλυση η οργανική ένωση Λ που μπορεί παρουσία πυκνού διαλύματος H2SO4 και με θέρμανση στους 170 oC να δώσει την οργανική ένωση Μ. Η ένωση Δ με προσθήκη αμμωνίας δίνει την οργανική ένωση Ν η οποία με διάλυμα KOH δίνει την ένωση Ξ. Αναμιγνύοντας 1 mol της ένωσης Π με 1 mol Η2 παράγεται μίγμα προϊόντων το οποίο μετά την διέλευση από περίσσεια διαλύματος Br2 σε CC4 αυξάνει την μάζα αυτού κατά 19 g ενώ το 30% του μίγματος περνά μέσα από το προηγούμενο διάλυμα χωρίς να αντιδράσει.
Να βρεθούν οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Π
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου