Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Δέντρο προσθήκης – απόσπασης με λόγια

Σε αλκένιο Α (χωρίς τριτοταγή άνθρακα) προσθέτουμε αέριο HCℓ και προκύπτει μοναδικό προϊόν Β το οποίο αντιδρά με Mg σε άνυδρο αιθέρα και παίρνουμε το προϊόν Γ. Αλκίνιο Δ αντιδρά με νερό παρουσία Hg, HgSO4, H2SO4 και προκύπτει η ένωση Ε. Η Ε αντιδρά με την Γ και παράγεται η ένωση Ζ που με υδρόλυση δίνει την δευτεροταγή αλκοόλη Θ. Η Θ αφυδατώνεται με θέρμανση παρουσία πυκνού H2SO4 και η ένωση Κ που προκύπτει έχει τον άνθρακα που φέρει διακλάδωση, στο μέσοο της ανθρακικής αλυσίδας.
Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου