Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Πολύ γκρίνια με Grignard.

Aν είναι γνωστό ότι η ένωση (Ψ) έχει μοριακό τύπο C7H16O  και είναι  κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη που μπορεί να παρασκευαστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους με τα αντιδραστήρια  Grignard να βρεθούν:
A)Ποιοι οι πιθανοί συντακτικοί τύποι της ένωσης (Ψ)
Β)Να γραφούν όλοι οι τρόποι παρασκευής των πιθανών ισομερών της  αλκοόλης (Ψ) με τα αντιδραστήρια Grignard
Γ) Να βρεθούν όλοι οι συντακτικοί τύποι των παραπάνω οργανικών ενώσεων αν είναι γνωστό ότι η  ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο C3H8O .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου