Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Αναλογία pH-θερμοκρασίας.

Κατά την ανάμιξη δύο διαλυμάτων το pH του τελικού διαλύματος είναι ανάμεσα στα pH των αρχικών διαλυμάτων.
Αφιερώνεται στον Διονύση Μάργαρη που ήταν η αφορμή γι’ αυτή την απόδειξη, στα παιδιά της τσιπουροκατάνυξης και σ’ όλο το ylikonet.
Αναλογία pH-θερμοκρασίας.

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Τελικό διαγώνισμα Χημείας 2013-2014ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
             ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Θέμα Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση    
Α1. Σε ένα άτομο υδρογόνου δεν μπορεί να υπάρξει ηλεκτρόνιο με κβαντικούς αριθμούς με ένα κλικ

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Μια ...γλυκιά άσκηση-παιχνίδι Χημείας στο ΚΕΦ. 1

Ας δούμε και μία διαφορετική άσκηση:
Δίνονται τα χημικά στοιχεία:
Α: Έχει δομή εξωτερικής στιβάδας  ... 5s2 5p4.
B: Ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης, έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια και διαθέτει 3d τροχιακά που είναι συμπληρωμένα πλήρως.
Γ: Έχει τη μεγαλύτερη πρώτη ενέργεια ιοντισμού από όλα τα στοιχεία της ομάδας IVA του περιοδικού πίνακα.
Δ: Από το στοιχείο αυτό πήραν το όνομά τους οι Λανθανίδες.
Ε: Έχει ηλεκτρονιακή δομή:  [Χe] 4f11  6s2.
Αφού χρησιμοποιήσετε τον περιοδικό πίνακα και βρείτε ποια είναι τα στοιχεία να εξηγήσετε ποιο πασίγνωστο γλύκισμα μπορείτε να φτιάξετε μ' αυτά.
με τα στοιχεία αυτά φτάχνουμε...
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ 

Μεταβολή pH σε διάλυμα ισχυρής πολυόξινης βάσης με άγνωστο χημικό τύπο

Πόσα mol ισχυρής βάσης Σ(ΟΗ)x πρέπει να προσθέσουμε σε 2 L υδατικού διαλύματος ισχυρής βάσης Μ(ΟΗ)x 0,05Μ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, ώστε να μεταβληθεί το pH του διαλύματος
κατά 1 μονάδα; (Απ: 0,9 mol)
Απάντηση
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ 

Επαναληπτική άσκηση στην ογκομέτρηση

Το επόμενο διάγραμμα παριστάνει την καμπύλη ογκομέτρησης 50 mL υδατικού διαλύματος Δ1 μιας ουσίας (Χ) με πρότυπο υδατικό διάλυμα ΗCl 0,2M ή NaOH 0,2M παρουσία του δείκτη ΗΔ (pKaΗΔ=9, όξινη μορφή ΗΔ: κόκκινο χρώμα, βασική μορφή Δ:κίτρινο χρώμα).

Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης (σημείο Α) βρέθηκε ότι οι δύο συζυγείς μορφές του δείκτη έχουν ίσες συγκεντρώσεις: [ΗΔ]=[Δ-].
α) Η ογκομέτρηση αυτή είναι οξυμετρία ή αλκαλιμετρία;
β) Το ογκομετρούμενο διάλυμα περιέχει: i) KOH   ii) HF iii) NH3   iv) HNO3
γ) Όταν προσθέσουμε 20 mL από το πρότυπο διάλυμα, ισχύει τότε ο τύπος Henderson-Hasselbalch στο ογκομετρούμενο διάλυμα;
δ) Ποιο είναι το pH και το χρώμα του ογκομετρούμενου διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο;
ε) Ο δείκτης βρομοκρεσόλη (3,8-5,5) είναι κατάλληλος για την παραπάνω ογκομέτρηση;
στ) Να βρεθεί η [Η3Ο+] στο αρχικό διάλυμα Δ1.
ζ) Ποιο ποσοστό της αρχικής ποσότητας της ογκομετρούμενης ουσίας (Χ) έχει εξουδετερωθεί όταν στο ογκομετρούμενο διάλυμα ισχύει: [ΗΔ]=2500[Δ-];
η) Ποια σχέση συνδέει τις συγκεντρώσεις [ΗΔ] και [Δ-] αν προσθέσουμε 10 mL από το πρότυπο διάλυμα;
θ) Ποιος είναι ο όγκος του ογκομετρούμενου διαλύματος όταν αυτό έχει pH=5;
ι) Αν η ογκομέτρηση σταματούσε όταν έχουμε προσθέσει 49 mL πρότυπου διαλύματος ποιο είναι το % σφάλμα της ογκομέτρησης;
Για το Η2Ο: Κw=10-14. Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.
Εκφώνηση-Απαντήσεις
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ  

Γενική άσκηση στους υδρογονάνθρακες

0,4 mol ενός υδρογονάνθρακα (A) που περιέχει 90 % w/w C,  μπορoύν να αποχρωματίσουν το πολύ  4L διαλύματος Βr2/CCl4  συγκέντρωσης  0,2Μ.
α) Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του Α αν είναι γνωστό ότι με αμμωνιακό διάλυμα CuCl σχηματίζει ίζημα. Πόσους δεσμούς σ(s-sp3) περιέχει το μόριο του Α;
β) Σ’ ένα δοχείο θερμαίνονται 6,72 L (σε STP) του Α με 0,2 g H2  παρουσία  Ni  και  το περιεχόμενο του δοχείου  διαβιβάζεται  σε 500 mL  διαλύματος Βr2/CCl4  περιεκτικότητας 16 % w/v. Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα Βr2.
γ) Ισομοριακό μείγμα του Α και αέριου προπανίου διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος Βr2/CCl4  οπότε το διάλυμα Βr2 παρουσιάζει αύξηση μάζας ίση με 4 g. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που εξέρχεται από το διάλυμα Br2  σε STP.
δ) Μείγμα  όγκου 130 mL, που αποτελείται από Α και Η2, θερμαίνεται παρουσία Νi, οπότε προκύπτει μείγμα όγκου 50 mL που αποτελείται μόνο από κορεσμένο (Β) και ακόρεστο υδρογονάνθρακα (Γ). Να βρεθεί η κατ’ όγκον σύσταση του προϊόντος της υδρογόνωσης. Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
ε) Κατά την επίδραση νερού παρουσία Ηg-HgSO4-H2SO4 στον A παράγονται 0,4 mol μείγματος  οργανικών ενώσεων  Χ και  Ψ.  Aν η ποσότητα της Ψ είναι 20,88 g να βρεθούν οι Σ.Τ. των Χ και Ψ.
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  C=12, H=1, Br=80, O=16.
Απαντήσεις
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ