Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

ΙΣΧΥΡΗ ΒΑΣΗ – ΑΣΘΕΝΕΣ ΟΞΥ

Δίνεται το ακόλουθο διάγραμμα χημικών μετατροπών. Η ένωση Δ όταν διαλυθεί στο νερό σε όγκο V1 προκύπτει διάλυμα με pH1 = 13. Ίδια ποσότητα (mol) από την ένωση Γ όταν διαλυθεί σε ίδιο όγκο νερού V1 προκύπτει διάλυμα με pH2. Από το διάλυμα με pH2 παίρνουμε V2 = 200 ml και προσθέτουμε 16,2 g της ένωσης Γ και παρατηρούμε ότι το pH3 διαφέρει μισή μονάδα απ’ το pH2.


 

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ανακατέματα…

Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα σε θερμοκρασία 25οC
Δ1: 100ml οξέος ΗΑ C=0,1M
Δ2:400ml άλατος ΝαΑ C=0,1M
Δ3:100ml   οξέος ΗΒ C=0,1M
Δ4:400ml άλατος ΝαΒ  C=0,2M
Για τα παραπάνω διαλύματα έχουμε τις εξής πληροφορίες:
Α)Με ρύθμιση του ΡΗ του διαλύματος Δ1  χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος σε οποιαδήποτε τιμή η συγκέντρωση των ιόντων [Α-]=0,1Μ
B)Αν αναμίξουμε τα Δ2 και Δ4 προκύπτει διάλυμα Δ5 με PH=9.
Nα βρεθούν:
i) To PH όλων των παραπάνω διαλυμάτων.
ii) Αν αναμίξουμε μέρος των διαλυμάτων Δ3 και Δ4 προκύπτει μέγιστος όγκος ρυθμιστικού διαλύματος Δ6 με ΡΗ=5.Ποιος ο μέγιστος όγκος του ρυθμιστικού διαλύματος Δ6;
iii)To PH που θα προκύψει από την ανάμιξη και των τεσσάρων παραπάνω διαλυμάτων.
Δίνεται  Κw=10-14  και log2=0,3  log3,5≈0,5