Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Διαγωνισμα στα ρυθμιστικά διαλύματα

... 2η στάση για έλεγχο γνώσεων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας ... Ρυθμιστικά Διαλύματα

2ωρο διαγώνισμα ( ίσως και 1,5 ώρα ) ..........


Το διαγώνισμα ( που περιέχει και φόρμα απαντήσεων ) θα το βρείτε εδώ

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Εύρεση Συντακτικών Τύπων

Να προσδιορίσετε τους συντακτικού; τύπους των  παρακάτω ενώσεων και να γράψετε τις αντίστοιχες  χημικές εξισώσεις.
a)    Αλκίνιο αντιδρά με νερό, παρουσία θειικού οξέος και θειικού υδραργύρου, και παράγεται ένωση, που αντιδρά με φελίγγειο υγρό.
b)   Αλκένιο αντιδρά με νερό, παρουσία θειικού οξέος και  παράγεται ένωση, που αντιδρά με υπερμαγγανικό κάλιο  και σχηματίζεται οξύ.
c)    Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη δεν μπορεί να  παρασκευασθεί από αντιδραστήριο Grignard και καρβονυλική ένωση.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Μεταβολή του pΗ με προσθήκη διαλύματος ίδιων ουσιών.

Υδατικό διάλυμα Δ1 όγκου 1000ml περιέχει  ασθενές οξύ ΗΑ με συγκέντρωση C1=1M και το αλάτι του οξέος με νάτριο ΝαΑ με συγκέντρωση  C2=0,1M. Στο παραπάνω διάλυμα Δ1 αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά-σιγά άλλο διάλυμα Δ2 που περιέχει επίσης ΗΑ με συγκέντρωση C3=1M  και  ΝαΑ με συγκέντρωση C4=1M. Για διάφορες τιμές του όγκου του διαλύματος Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1 προκύπτει η παρακάτω γραφική παράσταση του PH  με τον όγκου του διαλύματος  Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1.

Να βρεθούν:
A)          To PH του Δ1
B)          Η τιμή του όγκου V2 του διαλύματος Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1 ώστε το ΡΗ του διαλύματος που θα  προκύψει να είναι 4,5
Γ)   Την οριακή τιμή του PHοριακή όταν έχουμε ρίξει άπειρο θεωρητικά όγκο από το Δ2.
Για το ασθενές οξύ ΗΑ Κα=10-5  και √10≈3,16

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Ιοντικής ισορροπίας.

Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση:
  1. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μια από τις παρακάτω προσθήκες:
α. NaClO σε διάλυμα HClO
β. NH4 + σε διάλυμα NH3
γ. Cl- σε διάλυμα HCl
δ. ClO- σε διάλυμα HClO
  1. Η προσθήκη του NO2- σε διάλυμα HNO2 προκαλεί:
α. μείωση του pH του διαλύματος
β. αύξηση της σταθεράς ιοντισμού του HNO2
γ. μείωση της σταθεράς ιοντισμού του HNO2
δ. τίποτα από τα παραπάνω
  1. Τα οξέα ΗΑ, ΗΒ, και ΗΓ έχουν σταθερές ιοντισμού 10-6, 10-4 και 10-5. Κατά αύξουσα σειρά η ισχύς αυτών είναι η ακόλουθη:
α. ΗΑ < ΗΒ < ΗΓ
β. ΗΒ < ΗΓ < ΗΑ
γ. ΗΑ < ΗΓ < ΗΒ
δ. ΗΓ < ΗΒ < ΗΑ

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

27 πολλαπλης ιοντικης από .... ΑΣΕΠ

Παρακάτω θα βρείτε 27 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι από τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς

Το αρχείο βρίσκεται εδώ

Υ.Γ. ... μέσα στο αρχείο υπάρχει και φόρμα απαντήσεων

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ατομική Θεωρια+ΠΠ ...από ΑΣΕΠ

Παρακάτω θα βρείτε 45 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο της Ατομικής θεωρίας της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου.


Το αρχείο βρίσκεται εδώ
Υ.Γ. ... μέσα στο αρχείο υπάρχει και φόρμα απαντήσεων

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Μια σύνθετη άσκηση:Οργανική και pΗ

Ισομοριακό μίγμα μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης και κορεσμένης μονοσθενούς αλδεύδης  που περιέχουν ανά μόριο τον ίδιο αριθμό ανθράκων αντιδρούν πλήρως με αλκαλικό διαλύμα ιωδίου (ΝαΟΗ+Ι2) σχηματίζοντας 78,8g κίτρινου ιζήματος. Όλο το  οργανικό προϊόν της αντίδρασης τοποθετείται σε νερό σχηματίζοντας υδατικό διάλυμα   Δ1 όγκου 2lt. Oταν το παραπάνω μίγμα (αλκοόλης-αλδεύδης)  αντιδράσει με Να θα παραχθούν 1,12lt αερίου σε STP. Στο διάλυμα  Δ1 προσθέτουμε αέριο ΗCl όγκου 8,96lt σε S.T.P  χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Το διάλυμα Δ2 που προκύπτει μετά την προσθήκη του HCl  έχει ΡΗ που διαφέρει από το ΡΗ του Δ1 κατά  8 μονάδες. Να βρεθούν :
Α)   O συντακτικός τύπος της αλκοόλης και της αλδεύδης.
Β)   Η μάζα του αρχικού μίγματος
Γ)  Τα ΡΗ των διαλυμάτων Δ1 και Δ2.
Δ)   Τον βαθμό ιοντισμού του ασθενούς οξέος στο Δ2.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Χημείας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Υλη: Κεφάλαιο 1ο, Κεφάλαιο 3ο (έως και υδατικά διαλύματα αλάτων), Κεφάλαιο 5ο (Αντιδράσεις Προσθήκης & Απόσπασης)
Θέμα 1ο
1)  Το πλήθος των ατομικών τροχιακών στις στιβάδες Μ και Ν είναι αντίστοιχα:
a)    18 και 32
b)    5 και 9
c)     9 και 16
d)    8 και 18

2) Πόσα ηλεκτρόνια από το άτομο του Μn (Z=25), σε θεμελιώδη κατάσταση έχουν ml=-1
a)    4
b)    5
c)     6
d)    7

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ιοντική Ισορροπία. Επαναληπτικό διαγώνισμα.

Θέμα 1ο
1. Δυο αραιά υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 ίδιας συγκέντρωσης στους 25 οC περιέχουν CH3COOH και HCOOH αντίστοιχα. Το Δ1 έχει pH=4 ενώ το Δ2 pH=3. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει:
                            i.    Κα(1)α(2)
                         ii.    Κb(1)b(2)
                         iii.    Κα(1)α(2)
                       iv.    Κb(2)b(1)
(5 μόρια)
2. Ποιο από τα διαλύματα που θα προκύψουν, με την ανάμιξη των παρακάτω διαλυμάτων, θα έχει την μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα του pH:
i)    50mL 0,1M NaF + 20mL 0,25M HNO3.
ii)   50mL 0,1M NaHS + 10mL 0,25M HCl
iii)  50mL 0,1M CH3COOH + 10mL 0,5M NaOH
iv)  50mL 0,1M NH4Cl + 10mL 0,25M HCl
(5 μόρια)

Διαγώνισμα Ιοντικής πριν μπούμε στην ΕΚΙ

... στο φροντιστήριο συνήθιζα να "σπάω" την Ιοντική σε 3 μέρη.Ένα μέχρι και τα αλάτια , ένα με την ΕΚΙ και τα ρυθμιστικά και ένα την ογκομέτρηση.


Ένα 2ωρο διαγώνισμα πριν μπω στην ΕΚΙ ...

Η συνέχεια στο αρχείο pdf.

πριν ΕΚΙ.pdf

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Ρυθμίζω το pH.

Διάλυμα  Δ ασθενούς  οξέος ΗΑ έχει ΡΗ=2,5. Στο διάλυμα αυτό ρίχνουμε στερεό ΝαΟΗ μέχρι πλήρους εξουδετέρωσης οπότε προκύπτει διάλυμα με pΗ=9,5.
Να βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗΑ όταν το ΡΗ του διαλύματος Δ ρυθμιστεί στις τιμές pΗ
i)   2
ii)  4 
iii) 6.
Δίνεται η σταθερά του νερού Κw=10-14.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Άγνωστες ουσίες και pH.

Το παρακάτω σχήμα μας δείχνει διάφορες αναμίξεις διαλυμάτων που βρίσκονται μέσα σε συγκεκριμένα δοχεία και  έχουν  συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Ολες  οι ποσότητες των διαλυμένων ουσιών των διαλυμάτων είναι  μεταξύ τους σε στοιχειομετρική αναλογία.


Aν είναι γνωστό ότι το διάλυμα που βρίσκεται στο  δοχείο Γ είναι ουδέτερο ενώ το διάλυμα που βρίσκεται στο δοχείο Δ είναι όξινο και το διάλυμα που βρίσκεται στο δοχείο Ε είναι βασικό να βρεθούν:
α) Τι ουσία περιέχει το κάθε δοχείο αν είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι βάση ή οξύ;
β) Τι σχέση πρέπει να έχουν οι σταθερές Κα και Κβ για τις ουσίες στα δοχεία Α,Β;


Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Τρία ασθενή οξέα

Τέσσερα δοχεία  περιέχουν: 
Το δοχείο Α περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα1=3.10-5
Το δοχείο Β περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΒ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα2=5.10-5.
Το δοχείο Γ περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΓ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα3=2.10-5.
Το δοχείο Δ περιέχει 700ml νερού. 
Ανακατώνουμε όλα  τα παραπάνω διαλύματα οπότε  σχηματίζεται ένα νέο διάλυμα  Ε. 
Στην συνέχεια προσθέτουμε στο διάλυμα Ε 0,03mol NaOH και προκύπτει τελικό διάλυμα Ζ.
Να βρεθούν τα ΡΗ των διαλυμάτων Ε και Ζ. 
Η θερμοκρασία των διαλυμάτων  σταθερή  25οC . Η προσθήκη ΝαΟΗ δεν αλλάζει το όγκο του διαλύματος και  η ΚW=10-14

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Ασκήσεις τελικής επανάληψης.

• Η σταθερά Κw=10-14 όπου χρειαστεί.

1. Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ (Δ) έχει όγκο 20 mL. Το διάλυμα ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,2Μ παρουσία κατάλληλου δείκτη. Παρατηρούμε ότι για το τελικό σημείο ογκομέτρησης καταναλωθήκαν 20 mL από το διάλυμα NaOH. Μετά την προσθήκη 10 mL από το διάλυμα NaOH προκύπτει διάλυμα με pH = 5. Να υπολογίσετε:
i. Τη συγκέντρωση του διαλύματος (Δ)
ii. Τη σταθερά ιοντισμού Ka του οξέος ΗΑ.
iii. Τη συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ στο διάλυμα (Δ).
iv. Το pH στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης. Δίνεται Kw = 10-14.
Απ. (i. CHA=0,2M ii. Ka =10-5 iii. [H3O+]= iv. pH=9.)

2. 23g κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Α διαλύονται στο νερό, οπότε σχηματίζεται υδατικό διάλυμα Δ όγκου 100 mL με pH=2.
i. Να υπολογίσετε τον βαθμό ιοντισμού του οξέος Α στο διάλυμα Δ.
ii. Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο του οξέος.
iii. Πόσα mol NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Δ, ώστε να σχηματιστεί ρυθμιστικό διάλυμα όγκου 100mL με pH=4; Δίνεται για το οξύ Α: Κa= 10-4
Απ. (i. α = 0,02  ii. HCOOH iii. n = )

3. Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ (Δ) έχει συγκέντρωση 1Μ και όγκο 2L.
i. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος και τον βαθμό ιοντισμού.
ii. Πόσα mol NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Δ, ώστε να μεταβληθεί το pH του κατά δύο μονάδες;
iii. Πόσα mol NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Δ, ώστε να σχηματιστεί διάλυμα με pH = 10; Δίνεται Κα = 10-6.

Απ. (i. pH = 3, α = 10-3 ii. n NaOH = iii. n NaOH = 2 mol).

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας


ΘΕΜΑ Νο 1
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας

Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n=1) κι έχει ενέργεια Ε1.
Α. Το ηλεκτρόνιο απορροφά φωτόνιο συχνότητας ν και μεταπίπτει στην 3η διεγερμέ νη κατάσταση.
Να υπολογίσετε:

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Κριτήριο αξιολόγησης. 1ο Κεφάλαιο.

1o ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας

§ 1.1.: Τροχιακό – Κβαντικοί αριθμοί (1)

1. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, στη θεμελιώδη κατάσταση (n=1) έχει συνολική ενέργεια Ε1 = -2,18.10-18 J.

Συνέχεια..

Επαναληπτικές εξετάσεις 2009

Δείτε τα θέματα στις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουλίου (για όσους την είχαν κάνει...)

Χημεία Θετικής Ημερησίων
Βιολογία Θετικής Ημερησίων
Βιοχημεία Κατ.
Βιολογία Γενικής Ημερησίων
Βιολογία Γενικής Εσπερινών.

Θέματα Χημείας, Επαναληπτικών εξετάσεων 2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της 3p υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών:

α. (3, 0, 0, +1/2)

β. (3, 2, -1, -1/2)

γ. (3, 3, -1, +1/2)

δ. (3, 1, 1, +1/2)

Μονάδες 5

1.2 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα pH > 7 στους 25ο C έχει:

α. το διάλυμα CH3COONa

β. το διάλυμα NaCℓ

γ. το διάλυμα CH3COOH

δ. το διάλυμα CH3NH3+Cℓ

Μονάδες 5

1.3 Δεσμός σ που προκύπτει με επικάλυψη sp–sp υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση:

α. CH2= CH2

β. CH≡CH

γ. CH2= CHCℓ

δ. CH3-CH3

Μονάδες 5

1.4 Το κύριο προϊόν της θέρμανσης της ένωσης

clip_image002

με αλκοολικό διάλυμα NaOH είναι:

clip_image004

Μονάδες 5

1.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Kατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά.

β. Το pH του καθαρού νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία.

γ. Υδατικό διάλυμα Ca(ΟH)2 10–3M έχει ίδιο pH με υδατικό διάλυμα NaOH ίδιας συγκέντρωσης και ίδιας θερμοκρασίας.

δ. Όλα τα αλκίνια αντιδρούν με μεταλλικό νάτριο.

ε. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού είναι μεγαλύτερη από την πρώτη.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Το κατιόν Κ+ και το ανιόν Cℓέχουν το καθένα ίσο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο της τρίτης περιόδου (Ar).

α. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Ar.

Μονάδες 2

β. Να προσδιορίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων K και Cℓ.

Μονάδες 2

γ. Nα γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων K, Cℓ και Ο. Δίνεται για το Ο: ατομικός αριθμός Ζ = 8.

Μονάδες 3

δ. Nα γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης KCℓΟ3.

Μονάδες 3

2.2 Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH3CΟΟΗ Δ1, όγκου V1 και βαθμού ιοντισμού α1. Το διάλυμα Δ1 αραιώνεται με νερό ίδιας θερμοκρασίας και προκύπτει διάλυμα Δ2, όγκου V2 και βαθμού ιοντισμού α2 .

α. Για τους βαθμούς ιοντισμού α1 και α2 ισχύει:

1. α1 < α2

2. α1 > α2

3. α1 = α2

Να επιλέξετε τη σωστή από τις παραπάνω σχέσεις.

Μονάδα 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

β. Στο διάλυμα Δ1 προστίθεται στερεό CH3CΟΟΝa, χωρίς να μεταβληθούν ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος, και προκύπτει διάλυμα Δ3 με βαθμό ιοντισμού α3.

Ο βαθμός ιοντισμού α3 είναι μικρότερος, μεγαλύτερος ή ίσος με τον βαθμό ιοντισμού α1 του διαλύματος Δ1;

Μονάδα 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

2.3 Διαθέτουμε τις οργανικές ενώσεις CH3CΗΟ, CH3CΟΟΗ και CH3-CH=CH2 καθώς και τα αντιδραστήρια: διάλυμα βρωμίου σε τετραχλωράνθρακα (Br2 / CCl4), αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgNO3 / NH3) και μεταλλικό νάτριο (Na).

Να γράψετε στο τετράδιό σας:

α. το αντιδραστήριο με το οποίο αντιδρά η καθεμιά από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις.

Μονάδες 3

β. τη χημική εξίσωση (αντιδρώντα, πρoϊόντα, συντελεστές) της αντίδρασης του αμμωνιακού διαλύματος νιτρικού αργύρου με εκείνη την οργανική ένωση από τις παραπάνω, με την οποία αντιδρά.

Μονάδες 4

ΘEΜΑ 3ο

3.1 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών:

clip_image006

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Λ.

Μονάδες 16

β. Να γράψετε τη χημική εξίσωση (αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές) της παρακάτω χημικής μετατροπής:

clip_image008

Μονάδες 3

3.2 0,1 mol της ένωσης CH3-CΗ(ΟΗ)-CH3 αντιδρούν με SOCℓ2.

Nα υπολογίσετε τον συνολικό όγκο των ανοργάνων αερίων σε κανονικές συνθήκες (stp), που παράγονται από την παραπάνω αντίδραση.

Η αντίδραση θεωρείται μονόδρομη και ποσοτική.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο

Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:

Διάλυμα Δ1 άλατος NH4Cℓ, συγκέντρωσης c = 10–3M και

Διάλυμα Δ2 ΝaOH με pH = 10.

Σε 110 mL διαλύματος Δ1 προσθέτουμε 100 mL διαλύματος Δ2 και προκύπτει διάλυμα Δ3 με pH = 8.

4.1 Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ2.

Μονάδες 3

4.2 Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού Kb της NH3.

Μονάδες 16

4.3 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ1.

Μονάδες 6

Δίνεται ότι όλα τα υδατικά διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25οC, όπου Κw = 10−14.

Τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Ασθενή- Ισχυρά Οξέα

Μετράμε το pΗ των διαλυμάτων τριών μονοβασικών οξέων ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ:

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

4

3

3

Μετράμε επίσης τον όγκο ενός διαλύματος ΝaΟΗ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα.

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

V (ΝaΟΗ mL)

5

5

20

α) Εξηγήστε ποιο από τα τρία οξέα είναι ισχυρότερο

β) 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα των οξέων αραιώνονται με νερό μέχρι όγκο 1000mL. Μετράμε το pΗ των αραιωμένων διαλυμάτων

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

5

5

4

Να δείξετε ότι το ένα από τα τρία οξέα είναι ισχυρό.

γ) Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού των δύο άλλων οξέων στα αρχικά διαλύματα.

Π.Μ.Δ.Χ. 1996

Απάντηση


Εξουδετέρωση και Δείκτες

Σε δοχείο στο οποίο περιέχεται ένα διάλυμα όγκου 100mL ασθενούς οξέος ΗΑ με συγκέντρωση C=1Μ, προσθέτουμε λίγες σταγόνες ενός δείκτη ΗΔ, με pΚα=5,5, τα αδιάστατα μόρια του οποίου δίνουν στο διάλυμα κίτρινο χρώμα, ενώ τα ιόντα του μπλε χρώμα. Αν για το οξύ ΗΑ Κa=10-6, ποιο θα είναι το χρώμα του διαλύματος:

α) Αρχικά.

β) Μετά την προσθήκη 0,05mol ΝaOH.

γ) Μετά την προσθήκη 1/11 mol NaOH.

Δίνεται ότι το ΝαΟΗ είναι στερεό και με την προσθήκη δεν αλλάζει ο όγκος του δοχείου και θ=25°C.

Απάντηση


Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Ποιες είναι οι Οργανικές ενώσεις

Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσδιορίζοντας τις άγνωστες ενώσεις.


Απάντηση

Τι σωματίδια υπάρχουν σε ένα διάλυμα οξέος.

Δίνεται διάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης C1=0,1Μ με pΗ=3.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.
α) Στο διάλυμα [ΗΑ]=0,1Μ
β) [Α-] = 10-3
M
γ) Αν αραιώσουμε σε δεκαπλάσιο όγκο, τότε στο τελικό διάλυμα:
i) [Α-]= 10-4 Μ,
ii) [ΗΑ]2> [ΗΑ]1
iii) Στο αραιωμένο διάλυμα υπάρχουν περισσότερα Η3Ο+ από ότι στο αρχικό διάλυμα.
iv) Για την αραίωση ισχύει: [Η3Ο+]1
V1 = [Η3Ο+]2V2.
v) pH2=3,5


Απάντηση


Δομή ατόμων.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου καθορίζεται περισσότερο από την έλξη του πυρήνα και λιγότερο από τις διηλεκτρονιακές απώσεις.
β) Όταν οι ελκτικές δυνάμεις είναι μεγάλες, το ηλεκτρόνιο έχει μικρή ενέργεια.
γ) Η υποστιβάδα 3p έχει μικρότερη ενέργεια απ’ ότι η υποστιβάδα 4s.
δ) Από τις επόμενες δύο κατανομές για τα ηλεκτρόνια της p, μικρότερη ενέργεια έχει η πρώτη.


Για περισσότερες Ασκήσεις Χημείας Γ΄Λυκείου, κάνετε κλικ ΕΔΩ.