Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Μια ογκομέτρηση.

Yδατικό διάλυμα ΝαΟΗ έχει όγκο 20ml και συγκέντρωση C=1M. To διάλυμα αυτό ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΗCΙ συγκέντρωσης C=1M. H προχοδα που περιέχει το διάλυμα του οξέος έχει ειδική οπή που μπορεί να αφήνει το διάλυμα οξέος να πέφτει με  σταθερό ρυθμό 1ml/min. Να γίνει η ποιοτική  γραφική παράσταση του PH του διαλύματος που περιέχει το ποτήρι ζέσεως σε συνάρτηση με το χρόνο αν η στρόφιγγα της προχοδας ανοίξει την χρονική στιγμή t=0.
Να υποτεθεί ότι υπάρχει συνεχής ανάδευση στο ποτήρι ζέσεως και ότι η εξουδετέρωση γίνεται ταχύτητα.
Η θερμοκρασία των διαλυμάτων να θεωρηθεί σταθερή και ίση με 25οC


Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ογκομέτρηση – Οργανική.

Από τον φίλο Τάσο Μητσιώνη, μια άσκηση χημείας.

Η συνέχεια σε pdf.

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Ασκήσεις με διερεύνησηΣε ορισμένες ασκήσεις πραγματοποιείται αντίδραση μεταξύ των ουσιών, αλλά δεν είναι γνωστές οι αρχικές ποσότητες και των δύο αντιδρώντων. Στην περίπτωση αυτή δίνεται το pH του διαλύματος που προκύπτει και έτσι προσδιορίζουμε αν οι αρχικές ποσότητες των δύο ουσιών αντιδρούν πλήρως (βρίσκονται σε στοιχειομετρική αναλογία) ή αν κάποιο από τα αντιδρώντα βρίσκεται σε περίσσεια.
Συγκεκριμένα:
(1o στάδιο)
Ελέγχονται ποιοτικά(δηλαδή χωρίς ακριβή υπολογισμό του pH αρχικά) ως προς το pH που προκαλούν οι τρεις δυνατές συνθέσεις του διαλύματος μετά την αντίδραση. Οι περιπτώσεις αυτές θα είναι:
α. Ύπαρξη στο διάλυμα μόνο του προϊόντος της αντίδρασης.
β. Ύπαρξη του προϊόντος μαζί με περίσσεια του ενός αντιδρώντος.
γ. Ύπαρξη του προϊόντος μαζί με περίσσεια του άλλου αντιδρώντος.
Εάν ΜΟΝΟ ΜΙΑ από τις παραπάνω συνθέσεις του διαλύματος δικαιολογεί το pH που δίνεται, γίνεται δεκτή και η λύση συνεχίζεται κατά τα γνωστά.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Αλλαγή θερμοκρασίας και κλίμακας pH
Υδατικό διάλυμα (Δ1) οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ έχει pH=3 στους θοC. Υδατικό διάλυμα (Δ2) άλατος NaA 0,01M έχει pOH=5 στους θοC.
α.      Να βρείτε την τιμή της Kw καθώς και το pH του καθαρού νερού σε αυτές τις συνθήκες.
β.      Να εξηγήσετε αν η θερμοκρασία θοC είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των 25οC.
γ.      Σε 200mL Η2Ο προστίθενται 0,04g Ca οπότε γίνεται η παρακάτω αντίδραση:
Ca(s) + 2H2O(l)   Ca(OH)2(aq) + H2
Τελικά σχηματίζεται διάλυμα (Δ3) που έχει όγκο 200mL, ενώ εκλύεται και αέριο.
γ1.     Να βρείτε το pΗ του διαλύματος (Δ3) που σχηματίζεται στους θοC, καθώς και τον όγκο του αερίου που εκλύεται μετρημένο σε S.T.P. συνθήκες.
γ2.     Πόσα mL του διαλύματος Δ1 πρέπει να αναμιχθούν με 50mL του διαλύματος Δ3 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 που έχει pΟΗ=8 στους θοC;
Δίνεται ότι: τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις, στους 25 οC για το Η2Ο είναι KW=10-14, το Ar του Ca=40.

Δέιτε το από εδώ

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.        Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d. Το στοιχείο Μ είναι:
α. 23V                          β. 25Mn                        γ. 24Cr                          δ. 26Fe

2.        Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού του 12Mg είναι 1450 kJ/mol. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού του 11Να είναι:
α. 1450 kJ/mol            β. 650 kJ/mol               γ. 4562 kJ/mol             δ. 1250 kJ/mol