Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Δεντράκι και πολυμερισμόςΑ) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι όλων παραπάνω oργανικών ενώσεων
Β) Να γραφούν ολοκληρωμένες όλες οι αντιδράσεις πολυμερισμού και συμπολυμερισμού που υπάρχουν στο παραπάνω διάγραμμα.
Γ) Πόσο είναι το PH ενός υδατικού  διαλύματος ουσίας Ρ  με συγκέντρωση  C=1M και Κα=10-5 για το συζυγές οξύ της ουσίας Ρ.Πόσος ο όγκος διαλύματος ΚΜnO4 0,1M παρουσία Η2SO4 χρειάζεται για να αποχρωματίσει πλήρως ένα υδατικό διάλυμα 100ml της ουσίας Ρ στο παραπάνω διάλυμα;
Δίνεται η Κw=10-14.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ένα δενδράκι Οργανικής.


      
 
Αν 2,6gr  του αλκίνιου (Α) αντιδρούν με περίσσεια διαλύματος αμμωνιακού  χλωριούχου υποχαλκού και παράγονται 15,1gr ιζήματος  να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων:
(Α),(Β),(Γ),(Ε),(Κ),(Π),(Ζ),(Μ),(Ψ),(Ξ),(P),(Θ)