Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Θέματα Χημείας Κατ. 2013

Όλα τα θέματα με κλικ εδώ.

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Ανάμειξη τεσσάρων διαλυμάτων.


Σε τέσσερα διαφορετικά δοχεία όγκου 1L υπάρχουν τα εξής διαλύματα
Δ1 διάλυμα CH3COOH   1M
Δ2 διάλυμα ΝΗ3           1Μ
Δ3 διάλυμα οξέος ΗΑ    1Μ
Δ4 διάλυμα βάσης  Β    1Μ
Αν αναμίξουμε δύο όποια θέλουμε από τα παραπάνω διαλύματα αρκεί το ένα να περιέχει οξύ και το άλλο να περιέχει  βάση τότε παρατηρούμε ότι οποιαδήποτε αραίωση με νερό  του τελικού διαλύματος δεν προκαλεί  καμία απολύτως μεταβολή στο ΡΗ του τελικού διαλύματος.
Να βρεθεί το ΡΗ του διαλύματος που θα προκύψει αν αναμίξουμε και τα τέσσερα διαλύματα ταυτόχρονα. Η θερμοκρασία όλων των διαλυμάτων είναι 25ο C και Κw=10-14.