Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Ασθενή- Ισχυρά Οξέα

Μετράμε το pΗ των διαλυμάτων τριών μονοβασικών οξέων ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ:

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

4

3

3

Μετράμε επίσης τον όγκο ενός διαλύματος ΝaΟΗ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα.

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

V (ΝaΟΗ mL)

5

5

20

α) Εξηγήστε ποιο από τα τρία οξέα είναι ισχυρότερο

β) 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα των οξέων αραιώνονται με νερό μέχρι όγκο 1000mL. Μετράμε το pΗ των αραιωμένων διαλυμάτων

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

5

5

4

Να δείξετε ότι το ένα από τα τρία οξέα είναι ισχυρό.

γ) Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού των δύο άλλων οξέων στα αρχικά διαλύματα.

Π.Μ.Δ.Χ. 1996

Απάντηση


Εξουδετέρωση και Δείκτες

Σε δοχείο στο οποίο περιέχεται ένα διάλυμα όγκου 100mL ασθενούς οξέος ΗΑ με συγκέντρωση C=1Μ, προσθέτουμε λίγες σταγόνες ενός δείκτη ΗΔ, με pΚα=5,5, τα αδιάστατα μόρια του οποίου δίνουν στο διάλυμα κίτρινο χρώμα, ενώ τα ιόντα του μπλε χρώμα. Αν για το οξύ ΗΑ Κa=10-6, ποιο θα είναι το χρώμα του διαλύματος:

α) Αρχικά.

β) Μετά την προσθήκη 0,05mol ΝaOH.

γ) Μετά την προσθήκη 1/11 mol NaOH.

Δίνεται ότι το ΝαΟΗ είναι στερεό και με την προσθήκη δεν αλλάζει ο όγκος του δοχείου και θ=25°C.

Απάντηση


Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Ποιες είναι οι Οργανικές ενώσεις

Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσδιορίζοντας τις άγνωστες ενώσεις.


Απάντηση

Τι σωματίδια υπάρχουν σε ένα διάλυμα οξέος.

Δίνεται διάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης C1=0,1Μ με pΗ=3.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.
α) Στο διάλυμα [ΗΑ]=0,1Μ
β) [Α-] = 10-3
M
γ) Αν αραιώσουμε σε δεκαπλάσιο όγκο, τότε στο τελικό διάλυμα:
i) [Α-]= 10-4 Μ,
ii) [ΗΑ]2> [ΗΑ]1
iii) Στο αραιωμένο διάλυμα υπάρχουν περισσότερα Η3Ο+ από ότι στο αρχικό διάλυμα.
iv) Για την αραίωση ισχύει: [Η3Ο+]1
V1 = [Η3Ο+]2V2.
v) pH2=3,5


Απάντηση


Δομή ατόμων.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου καθορίζεται περισσότερο από την έλξη του πυρήνα και λιγότερο από τις διηλεκτρονιακές απώσεις.
β) Όταν οι ελκτικές δυνάμεις είναι μεγάλες, το ηλεκτρόνιο έχει μικρή ενέργεια.
γ) Η υποστιβάδα 3p έχει μικρότερη ενέργεια απ’ ότι η υποστιβάδα 4s.
δ) Από τις επόμενες δύο κατανομές για τα ηλεκτρόνια της p, μικρότερη ενέργεια έχει η πρώτη.


Για περισσότερες Ασκήσεις Χημείας Γ΄Λυκείου, κάνετε κλικ ΕΔΩ.