Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Ιοντικής ισορροπίας.

Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση:
  1. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μια από τις παρακάτω προσθήκες:
α. NaClO σε διάλυμα HClO
β. NH4 + σε διάλυμα NH3
γ. Cl- σε διάλυμα HCl
δ. ClO- σε διάλυμα HClO
  1. Η προσθήκη του NO2- σε διάλυμα HNO2 προκαλεί:
α. μείωση του pH του διαλύματος
β. αύξηση της σταθεράς ιοντισμού του HNO2
γ. μείωση της σταθεράς ιοντισμού του HNO2
δ. τίποτα από τα παραπάνω
  1. Τα οξέα ΗΑ, ΗΒ, και ΗΓ έχουν σταθερές ιοντισμού 10-6, 10-4 και 10-5. Κατά αύξουσα σειρά η ισχύς αυτών είναι η ακόλουθη:
α. ΗΑ < ΗΒ < ΗΓ
β. ΗΒ < ΗΓ < ΗΑ
γ. ΗΑ < ΗΓ < ΗΒ
δ. ΗΓ < ΗΒ < ΗΑ

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

27 πολλαπλης ιοντικης από .... ΑΣΕΠ

Παρακάτω θα βρείτε 27 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι από τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς

Το αρχείο βρίσκεται εδώ

Υ.Γ. ... μέσα στο αρχείο υπάρχει και φόρμα απαντήσεων

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ατομική Θεωρια+ΠΠ ...από ΑΣΕΠ

Παρακάτω θα βρείτε 45 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο της Ατομικής θεωρίας της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου.


Το αρχείο βρίσκεται εδώ
Υ.Γ. ... μέσα στο αρχείο υπάρχει και φόρμα απαντήσεων

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Μια σύνθετη άσκηση:Οργανική και pΗ

Ισομοριακό μίγμα μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης και κορεσμένης μονοσθενούς αλδεύδης  που περιέχουν ανά μόριο τον ίδιο αριθμό ανθράκων αντιδρούν πλήρως με αλκαλικό διαλύμα ιωδίου (ΝαΟΗ+Ι2) σχηματίζοντας 78,8g κίτρινου ιζήματος. Όλο το  οργανικό προϊόν της αντίδρασης τοποθετείται σε νερό σχηματίζοντας υδατικό διάλυμα   Δ1 όγκου 2lt. Oταν το παραπάνω μίγμα (αλκοόλης-αλδεύδης)  αντιδράσει με Να θα παραχθούν 1,12lt αερίου σε STP. Στο διάλυμα  Δ1 προσθέτουμε αέριο ΗCl όγκου 8,96lt σε S.T.P  χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Το διάλυμα Δ2 που προκύπτει μετά την προσθήκη του HCl  έχει ΡΗ που διαφέρει από το ΡΗ του Δ1 κατά  8 μονάδες. Να βρεθούν :
Α)   O συντακτικός τύπος της αλκοόλης και της αλδεύδης.
Β)   Η μάζα του αρχικού μίγματος
Γ)  Τα ΡΗ των διαλυμάτων Δ1 και Δ2.
Δ)   Τον βαθμό ιοντισμού του ασθενούς οξέος στο Δ2.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Χημείας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Υλη: Κεφάλαιο 1ο, Κεφάλαιο 3ο (έως και υδατικά διαλύματα αλάτων), Κεφάλαιο 5ο (Αντιδράσεις Προσθήκης & Απόσπασης)
Θέμα 1ο
1)  Το πλήθος των ατομικών τροχιακών στις στιβάδες Μ και Ν είναι αντίστοιχα:
a)    18 και 32
b)    5 και 9
c)     9 και 16
d)    8 και 18

2) Πόσα ηλεκτρόνια από το άτομο του Μn (Z=25), σε θεμελιώδη κατάσταση έχουν ml=-1
a)    4
b)    5
c)     6
d)    7