Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Ποιο οξύ είναι ισχυρότερο;

Δίνονται δύο διαλύματα αλάτων NaA και NaB της ίδιας C, του ίδιου V και με το ίδιο pH. Αν το άλας NaA βρίσκεται σε θερμοκρασία 25 οC και το NaB σε θερμοκρασία 80 οC, ποιο από τα δύο ασθενή οξέα, HA ή HB είναι ισχυρότερο;

Η συνέχεια εδώ