Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ιοντική Ισορροπία. Επαναληπτικό διαγώνισμα.

Θέμα 1ο
1. Δυο αραιά υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 ίδιας συγκέντρωσης στους 25 οC περιέχουν CH3COOH και HCOOH αντίστοιχα. Το Δ1 έχει pH=4 ενώ το Δ2 pH=3. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει:
                            i.    Κα(1)α(2)
                         ii.    Κb(1)b(2)
                         iii.    Κα(1)α(2)
                       iv.    Κb(2)b(1)
(5 μόρια)
2. Ποιο από τα διαλύματα που θα προκύψουν, με την ανάμιξη των παρακάτω διαλυμάτων, θα έχει την μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα του pH:
i)    50mL 0,1M NaF + 20mL 0,25M HNO3.
ii)   50mL 0,1M NaHS + 10mL 0,25M HCl
iii)  50mL 0,1M CH3COOH + 10mL 0,5M NaOH
iv)  50mL 0,1M NH4Cl + 10mL 0,25M HCl
(5 μόρια)

Διαγώνισμα Ιοντικής πριν μπούμε στην ΕΚΙ

... στο φροντιστήριο συνήθιζα να "σπάω" την Ιοντική σε 3 μέρη.Ένα μέχρι και τα αλάτια , ένα με την ΕΚΙ και τα ρυθμιστικά και ένα την ογκομέτρηση.


Ένα 2ωρο διαγώνισμα πριν μπω στην ΕΚΙ ...

Η συνέχεια στο αρχείο pdf.

πριν ΕΚΙ.pdf

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Ρυθμίζω το pH.

Διάλυμα  Δ ασθενούς  οξέος ΗΑ έχει ΡΗ=2,5. Στο διάλυμα αυτό ρίχνουμε στερεό ΝαΟΗ μέχρι πλήρους εξουδετέρωσης οπότε προκύπτει διάλυμα με pΗ=9,5.
Να βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗΑ όταν το ΡΗ του διαλύματος Δ ρυθμιστεί στις τιμές pΗ
i)   2
ii)  4 
iii) 6.
Δίνεται η σταθερά του νερού Κw=10-14.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Άγνωστες ουσίες και pH.

Το παρακάτω σχήμα μας δείχνει διάφορες αναμίξεις διαλυμάτων που βρίσκονται μέσα σε συγκεκριμένα δοχεία και  έχουν  συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Ολες  οι ποσότητες των διαλυμένων ουσιών των διαλυμάτων είναι  μεταξύ τους σε στοιχειομετρική αναλογία.


Aν είναι γνωστό ότι το διάλυμα που βρίσκεται στο  δοχείο Γ είναι ουδέτερο ενώ το διάλυμα που βρίσκεται στο δοχείο Δ είναι όξινο και το διάλυμα που βρίσκεται στο δοχείο Ε είναι βασικό να βρεθούν:
α) Τι ουσία περιέχει το κάθε δοχείο αν είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι βάση ή οξύ;
β) Τι σχέση πρέπει να έχουν οι σταθερές Κα και Κβ για τις ουσίες στα δοχεία Α,Β;


Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Τρία ασθενή οξέα

Τέσσερα δοχεία  περιέχουν: 
Το δοχείο Α περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα1=3.10-5
Το δοχείο Β περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΒ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα2=5.10-5.
Το δοχείο Γ περιέχει 100ml διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΓ  συγκέντρωσης 0,1Μ και σταθεράς ιοντισμού Κα3=2.10-5.
Το δοχείο Δ περιέχει 700ml νερού. 
Ανακατώνουμε όλα  τα παραπάνω διαλύματα οπότε  σχηματίζεται ένα νέο διάλυμα  Ε. 
Στην συνέχεια προσθέτουμε στο διάλυμα Ε 0,03mol NaOH και προκύπτει τελικό διάλυμα Ζ.
Να βρεθούν τα ΡΗ των διαλυμάτων Ε και Ζ. 
Η θερμοκρασία των διαλυμάτων  σταθερή  25οC . Η προσθήκη ΝαΟΗ δεν αλλάζει το όγκο του διαλύματος και  η ΚW=10-14