Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Μια δύσκολη συνθετική πορεία & μια άσκηση με πολυμερισμό


Δίνεται το παρακάτω συνθετικό σχήμα:
α.   Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α έως Ρ με δεδομένο ότι αυτές είναι τα κύρια ή αποκλειστικά προϊόντα των παραπάνω αντιδράσεων.

β.    Ισομοριακό μίγμα δυο ακόρεστων άκυκλων οργανικών ενώσεων Σ και Τ που έχουν μοριακό τύπο C4H6, χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη:
       Το 1ο μέρος πολυμερίζεται με βοήθεια του καταλύτη Na και παράγονται 10,8g πολυμερούς Φ.
       Το 2ο μέρος αντιδρά πλήρως με περίσσεια διαλύματος CuCl με NH3 και σχηματίζεται ίζημα Ψ.
β1.   Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Σ, Τ, Φ και Ψ.
β2.   Να βρείτε τα g του ιζήματος Ψ που παράγονται.
      
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): C=12, H=1, Cu=63,5, Ο=16.

Δείτε τη λύση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου