Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ


20mL υδατικού διαλύματος HCℓ άγνωστης συγκέντρωσης ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,1Μ παρουσία κατάλληλου δείκτη, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο δείκτης άλλαξε χρώμα όταν προστέθηκαν 40mL πρότυπου διαλύματος.
Στο σχολικό εργαστήριο διαθέτουμε τους παρακάτω δείκτες:
Δείκτης
Περιοχή pH αλλαγής χρώματος
Ηλιανθίνη
3,1 - 4,5
Φαινολοφθαλεΐνη
8,2 - 10,0
Μπλε της βρωμοθυμόλης
6,0 - 7,6

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΑλκαλιμετρίαΔείτε τη συνέχεια από εδώ.