Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ένας συνδυασμός pΗ-Θερμοχημείας


Σε ένα υδατικό διάλυμα όγκου 1l προσθέτουμε ισομοριακές  ποσότητες δύο ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ. Στο διάλυμα που δημιουργήθηκε προσθέτουμε 1 mol NaOH  που εξουδετερώνει το 60% της ποσότητας ΗΑ και μέρος της ποσότητας του  ΗΒ. Η θερμότητα που εκλύθηκε μετά την πλήρη εξουδετέρωση του ΝαΟΗ από τα δύο οξέα ήταν Q=  37,6 KJ. H ενθαλπία εξουδετέρωσης για τα δύο οξέα από την ισχυρή βάση είναι ΔΗ1=-40ΚJ/mol και ΔΗ2=-34ΚJ/mol. Δίνεται η  σταθερά ιοντισμού για το  οξύ ΗΑ  ΚαΗΑ=1,5∙10-5 και ότι  ΚαΗΒ  ΚαΗΑ.

Να βρεθούν :
α)H αρχική ποσότητα σε mol για τα οξέα ΗΑ και ΗΒ.

β)Το ποσοστό εξουδετέρωσης του οξέος ΗΒ από το ΝαΟΗ.

γ)Η τιμή του PH  του τελικού διαλύματος μετά την προσθήκη του ΝαΟΗ

δ)Η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΒ
Να θεωρηθεί ότι μπορούν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις.

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Ανάμειξη δύο ρυθμιστικών διαλυμάτων.

Διάλυμα Δ1 περιέχει ΝΗ3 με συγκέντρωση c1=1M  και ΝΗ4Cl με συγκέντρωση c2=1M σε θερμοκρασία 10ο C.
Διάλυμα Δ2 περιέχει CH3COOH με συγκέντρωση c3=1M και CH3COONa με συγκέντρωση c4=1M και θερμοκρασία 40ο C.
Aν ανακατέψουμε 1l  από κάθε ένα από τα παραπάνω διαλύματα ποιο το PH του τελικού διαλύματος.
Δίνεται την ΝΗ3 Κβ=10-5 και για το CH3COOH Ka=10-5.
Για το νερό Κw=10-14 στους 25ο C.H πυκνότητα των διαλυμάτων να θεωρηθεί περίπου ίση με 1gr/ml.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Βασικές ιδέες στο 4ο Θέμα- Στερεοχημεία

Από τον παλιό φίλο-συνεργάτη Νίκο Καχριμάνη, δύο αρχεία:
Βασικές ιδέες στο 4ο Θέμα.
Στερεοχημεία