Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.


Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ με βάση τις παρακάτω πληροφορίες:
Όπου η ένωση Θ είναι το κύριο προϊόν της αντίδρασης της Η με το ΗCl.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας δίνοντας και τις απαραίτητες χημικές εξισώσεις.

ή

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Μια αφιέρωση στους χημικούς του δικτύου.


Μετά το ρεκόρ αναρτήσεων από τους φίλους Χημικούς, σαν ένα έμπρακτο «ευχαριστώ», μια άσκηση:

Να συμπληρωθούν οι σειρές των χημικών εξισώσεων

ήΚυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Έλα ότι πάρεις με δοκιμές.... 2

Α. 10,2 g ισομοριακού μίγματος δύο κορεσμένων μονοκαρβονυλικών ενώ­σεων Α και Β διαβιβάζεται σε αλκαλικό διάλυμα Ι2, οπότε σχηματίζονται 78,8 g κίτρινου ιζήματος. Ίση ποσότητα του μίγματος διαβιβάζεται σε φελίγγειο υγρό, οπότε σχηματίζονται 14,3 g κεραμέρυθρου ιζήματος. Να προ­σδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β.

Β. Από το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών να προσδιορίσετε τις ενώσεις που συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα. (Οι ενώσεις Α και Β είναι αυτές που βρήκαμε παραπάνω χωρίς να ξέρουμε ποια αντιστοιχεί που)


 

Έλα ότι πάρεις με δοκιμές....

Α. Μίγμα ίσο με 17 g, δύο κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών Α και Β, απ τις οποίες μόνο η Α δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση αντιδρούν με την απαιτούμενη ποσότητα SOC2 και ελευθερώνονται 0,8 mol ανόργανων αερίων προϊόντων.
Η ίδια ποσότητα μίγματος όταν αντιδρά με περίσσεια Ι2/NaOH  δίνει 39,4 g κίτρινου ιζήματος.
Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α και Β.
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: ArC = 12,  ArI = 127, ArH = 1.

 

Αλογονοφορμική αντίδραση Α ( αλογονοφορμική - Grignard / συνδιαστική στοιχειομετρική αλογονοφορμικής + pH )