Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Διαγωνισμα στα ρυθμιστικά διαλύματα

... 2η στάση για έλεγχο γνώσεων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας ... Ρυθμιστικά Διαλύματα

2ωρο διαγώνισμα ( ίσως και 1,5 ώρα ) ..........


Το διαγώνισμα ( που περιέχει και φόρμα απαντήσεων ) θα το βρείτε εδώ

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Εύρεση Συντακτικών Τύπων

Να προσδιορίσετε τους συντακτικού; τύπους των  παρακάτω ενώσεων και να γράψετε τις αντίστοιχες  χημικές εξισώσεις.
a)    Αλκίνιο αντιδρά με νερό, παρουσία θειικού οξέος και θειικού υδραργύρου, και παράγεται ένωση, που αντιδρά με φελίγγειο υγρό.
b)   Αλκένιο αντιδρά με νερό, παρουσία θειικού οξέος και  παράγεται ένωση, που αντιδρά με υπερμαγγανικό κάλιο  και σχηματίζεται οξύ.
c)    Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη δεν μπορεί να  παρασκευασθεί από αντιδραστήριο Grignard και καρβονυλική ένωση.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Μεταβολή του pΗ με προσθήκη διαλύματος ίδιων ουσιών.

Υδατικό διάλυμα Δ1 όγκου 1000ml περιέχει  ασθενές οξύ ΗΑ με συγκέντρωση C1=1M και το αλάτι του οξέος με νάτριο ΝαΑ με συγκέντρωση  C2=0,1M. Στο παραπάνω διάλυμα Δ1 αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά-σιγά άλλο διάλυμα Δ2 που περιέχει επίσης ΗΑ με συγκέντρωση C3=1M  και  ΝαΑ με συγκέντρωση C4=1M. Για διάφορες τιμές του όγκου του διαλύματος Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1 προκύπτει η παρακάτω γραφική παράσταση του PH  με τον όγκου του διαλύματος  Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1.

Να βρεθούν:
A)          To PH του Δ1
B)          Η τιμή του όγκου V2 του διαλύματος Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1 ώστε το ΡΗ του διαλύματος που θα  προκύψει να είναι 4,5
Γ)   Την οριακή τιμή του PHοριακή όταν έχουμε ρίξει άπειρο θεωρητικά όγκο από το Δ2.
Για το ασθενές οξύ ΗΑ Κα=10-5  και √10≈3,16