Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΥΔΡΟΓΌΝΩΣΗ ΑΛΚΙΝΙΟΥΥΔΡΟΓΌΝΩΣΗ  ΑΛΚΙΝΙΟΥ  (1)

12 g ενός αλκινίου Α θερμαίνονται με 1g Η2 παρουσία Ni. To αέριο που περιέχεται στο δοχείο μετά το πέρας της υδρογόνωσης διαβιβάζεται  σε διάλυμα CuCl/NH3 και δεν προκαλεί αύξηση στη μάζα του,  ενώ μπορεί να αποχρωματίσει 200ml διαλύματος Br2 σε CCl4 περιεκτικότητας 8%w/v. Να βρεθούν :
Α) ο συντακτικός τύπος του αλκινίου Α,

Β) η σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης
ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ  ΑΛΚΙΝΙΟΥ  (2)

24 g ενός αλκινίου Α θερμαίνονται με 2g Η2 παρουσία Ni. To αέριο που περιέχεται στο δοχείο μετά το πέρας της υδρογόνωσης χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος CuCl/NH3  και σχηματίζονται 2,05g ιζήματος. Το δεύτερο μέρος μπορεί να αποχρωματίσει 200ml διαλύματος Br2 σε CCl4 περιεκτικότητας 8%w/v. Να βρεθούν :
Α) ο συντακτικός τύπος του αλκινίου Α,
Β) η σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου