Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Άπειρη αραίωση.

Διάλυμα Δ1: CH3COONH4    2M
Διάλυμα Δ2: HCl                2M
Στο διάλυμα Δ1  όγκου 1L προσθέτουμε συνεχώς όγκο διαλύματος Δ2.
Α) Να βρεθεί το PH του διαλύματος που θα προκύψει όταν προσθέσουμε 1L του Δ2 καθώς και τους βαθμούς ιοντισμού των οξέων του διαλύματος.
Β) Να δοθεί η ποιοτική  γραφική παράσταση του PH του διαλύματος  σε συνάρτηση με το όγκο του προστιθέμενου διαλύματος  HCl.
Δίνονται για το οξύ CH3COOH Ka=10-5   και για την ΝΗ3  Κb=10-5  ενώ το Κw=10-14  log2=0,3


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου