Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Μεταβολή του pΗ με προσθήκη διαλύματος ίδιων ουσιών.

Υδατικό διάλυμα Δ1 όγκου 1000ml περιέχει  ασθενές οξύ ΗΑ με συγκέντρωση C1=1M και το αλάτι του οξέος με νάτριο ΝαΑ με συγκέντρωση  C2=0,1M. Στο παραπάνω διάλυμα Δ1 αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά-σιγά άλλο διάλυμα Δ2 που περιέχει επίσης ΗΑ με συγκέντρωση C3=1M  και  ΝαΑ με συγκέντρωση C4=1M. Για διάφορες τιμές του όγκου του διαλύματος Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1 προκύπτει η παρακάτω γραφική παράσταση του PH  με τον όγκου του διαλύματος  Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1.

Να βρεθούν:
A)          To PH του Δ1
B)          Η τιμή του όγκου V2 του διαλύματος Δ2 που ρίχνουμε στο Δ1 ώστε το ΡΗ του διαλύματος που θα  προκύψει να είναι 4,5
Γ)   Την οριακή τιμή του PHοριακή όταν έχουμε ρίξει άπειρο θεωρητικά όγκο από το Δ2.
Για το ασθενές οξύ ΗΑ Κα=10-5  και √10≈3,16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου