Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Εύρεση Συντακτικών Τύπων

Να προσδιορίσετε τους συντακτικού; τύπους των  παρακάτω ενώσεων και να γράψετε τις αντίστοιχες  χημικές εξισώσεις.
a)    Αλκίνιο αντιδρά με νερό, παρουσία θειικού οξέος και θειικού υδραργύρου, και παράγεται ένωση, που αντιδρά με φελίγγειο υγρό.
b)   Αλκένιο αντιδρά με νερό, παρουσία θειικού οξέος και  παράγεται ένωση, που αντιδρά με υπερμαγγανικό κάλιο  και σχηματίζεται οξύ.
c)    Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη δεν μπορεί να  παρασκευασθεί από αντιδραστήριο Grignard και καρβονυλική ένωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου