Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Ανάμειξη διαλυμάτων βάσεων και ρυθμιστικό διάλυμα.

Διάλυμα  Δ1 περιέχει Ca(OH)2 και έχει συγκέντρωση C1=0,5Μ. Διάλυμα Δ2 περιέχει Βα(ΟΗ)2  με συγκέντρωση C2=0,5M. Aνακατεύουμε 200ml από κάθε ένα από τα παραπάνω διαλύματα και προκύπτει νέο διάλυμα Δ3. Στο διάλυμα  Δ3 προσθέτουμε ποσότητα ασθενούς οξέος ΗΑ  αΗΑ=10-6) ώστε να συμβεί πλήρης εξουδετέρωση και να προκύψει νέο διάλυμα Δ4 ίδιου όγκου με το Δ3.
Να βρεθούν :
Α)  To PH του Δ3
 Β)  Το ΡΗ του Δ4
 Γ)  Η  ποσότητα του ΗΑ που πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ4 για να σχηματιστεί διάλυμα Δ5 που το ΡΗ του Δ5 να διαφέρει σε σχέση με το ΡΗ του Δ3 κατά 8 μονάδες.
Δίνεται η Κw=10-14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου