Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Δεντράκι μου καλό φέξε μου να περπατώ στα μονοπάτια της Χημείας.

Δίνονται οι παρακάτω χημικές μετατροπές
Α)  Nα βρεθούν όλοι οι συντακτικοί τύποι των παραπάνω οργανικών ενώσεων αν γνωρίζουμε ότι η ένωση Α είναι κορεσμένη.
B)  Ποσότητα 0,4mol  του σώματος  Γ αντιδρούν με όξινο  διάλυμα ΚΜnO4 / Η2SO4 συγκέντρωσης C=0,2M και όγκου 2l.Nα βρεθεί αν το διάλυμα θα αποχρωματιστεί  πλήρως  και πoιος  θα είναι ο όγκος του αερίου που θα εκλυθεί μετρημένος σε S.T.P.
Γ)   Σε ένα εργαστήριο έχουμε τις ενώσεις  Α,Ε,Ξ ,Ζκαι Λ.Να βρείτε ένα τρόπο ώστε η κάθε μία να σχηματίζεται από την άλλη  διαδοχικά με μία μόνο αντίδραση γράφοντας και τις αντίστοιχες εξισώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου