Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Χημείας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Υλη: Κεφάλαιο 1ο, Κεφάλαιο 3ο (έως και υδατικά διαλύματα αλάτων), Κεφάλαιο 5ο (Αντιδράσεις Προσθήκης & Απόσπασης)
Θέμα 1ο
1)  Το πλήθος των ατομικών τροχιακών στις στιβάδες Μ και Ν είναι αντίστοιχα:
a)    18 και 32
b)    5 και 9
c)     9 και 16
d)    8 και 18

2) Πόσα ηλεκτρόνια από το άτομο του Μn (Z=25), σε θεμελιώδη κατάσταση έχουν ml=-1
a)    4
b)    5
c)     6
d)    7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου