Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Μια σύνθετη άσκηση:Οργανική και pΗ

Ισομοριακό μίγμα μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης και κορεσμένης μονοσθενούς αλδεύδης  που περιέχουν ανά μόριο τον ίδιο αριθμό ανθράκων αντιδρούν πλήρως με αλκαλικό διαλύμα ιωδίου (ΝαΟΗ+Ι2) σχηματίζοντας 78,8g κίτρινου ιζήματος. Όλο το  οργανικό προϊόν της αντίδρασης τοποθετείται σε νερό σχηματίζοντας υδατικό διάλυμα   Δ1 όγκου 2lt. Oταν το παραπάνω μίγμα (αλκοόλης-αλδεύδης)  αντιδράσει με Να θα παραχθούν 1,12lt αερίου σε STP. Στο διάλυμα  Δ1 προσθέτουμε αέριο ΗCl όγκου 8,96lt σε S.T.P  χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Το διάλυμα Δ2 που προκύπτει μετά την προσθήκη του HCl  έχει ΡΗ που διαφέρει από το ΡΗ του Δ1 κατά  8 μονάδες. Να βρεθούν :
Α)   O συντακτικός τύπος της αλκοόλης και της αλδεύδης.
Β)   Η μάζα του αρχικού μίγματος
Γ)  Τα ΡΗ των διαλυμάτων Δ1 και Δ2.
Δ)   Τον βαθμό ιοντισμού του ασθενούς οξέος στο Δ2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου