Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Διαγώνισμα Ιοντικής ισορροπίας.

Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση:
  1. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μια από τις παρακάτω προσθήκες:
α. NaClO σε διάλυμα HClO
β. NH4 + σε διάλυμα NH3
γ. Cl- σε διάλυμα HCl
δ. ClO- σε διάλυμα HClO
  1. Η προσθήκη του NO2- σε διάλυμα HNO2 προκαλεί:
α. μείωση του pH του διαλύματος
β. αύξηση της σταθεράς ιοντισμού του HNO2
γ. μείωση της σταθεράς ιοντισμού του HNO2
δ. τίποτα από τα παραπάνω
  1. Τα οξέα ΗΑ, ΗΒ, και ΗΓ έχουν σταθερές ιοντισμού 10-6, 10-4 και 10-5. Κατά αύξουσα σειρά η ισχύς αυτών είναι η ακόλουθη:
α. ΗΑ < ΗΒ < ΗΓ
β. ΗΒ < ΗΓ < ΗΑ
γ. ΗΑ < ΗΓ < ΗΒ
δ. ΗΓ < ΗΒ < ΗΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου