Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Δυο διαλύματα με διαφορετικές θερμοκρασίες….


Bγάζουμε από το ψυγείο διάλυμα  Δ2  ΝαΟΗ  όγκου 500ml που βρίσκεται στους 10ο C  και  έχει ΡΗ=15. Ογκομετρούμε το διάλυμα Δ2  και παρατηρούμε ότι στο ισοδύναμο σημείο έχουν καταναλωθεί ακριβώς  και τα 500ml του Δ2 . Να βρεθούν:
α)Η τελική θερμοκρασία του  διαλύματος μετά την πλήρη  ανάμιξη των δύο διαλυμάτων.
α)Η αρχική συγκέντρωση του Δ1.
γ)Το αρχικό ΡΗ του διαλύματος Δ1.
δ)Το ΡΗ του τελικού διαλύματος.
Δίνεται  για το νερό το Κw=10-15 στους 10οC  Kw=10-14 στους 25ο C ενώ  για το ΗCOOH  Ka=10-4 στους 40ο C και Κa=5.10-5 στους 25ο C.

Όλα τα διαλύματα να θεωρηθούν αραιά με πυκνότητα ρ=1g/ml και  η ανάμιξη γίνεται μέσα σε δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 25οC.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου