Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Διάκριση διαλυμάτων με χρήση δεικτών & oγκομέτρηση για εύρεση καθαρότητας δείγματος NaΣε πέντε ποτήρια περιέχονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:
Υ1: διάλυμα HCl 0,1Μ,
Υ2: διάλυμα NH3 0,05Μ,
Υ3: διάλυμα NH4Cl 1Μ,
Υ4: διάλυμα ΚΟΗ 0,1Μ,
Υ5: διάλυμα NaCl 0,1Μ.
Επίσης διαθέτουμε τους παρακάτω δείκτες:
¨        ΗΔ ο οποίος είναι οργανικό οξύ με Κa=10-5. Με την όξινη μορφή του συζυγούς ζεύγους του να έχει χρώμα μπλε και τη συζυγή βασική της να έχει χρώμα κίτρινο.
¨        Β ο οποίος είναι είναι οργανική βάση με Κb=10-3. Με την όξινη μορφή του συζυγούς ζεύγους του να έχει χρώμα κίτρινο και τη συζυγή βασική της να έχει χρώμα μπλε.
α.   Aν τα ποτήρια που περιέχουν τα διαλύματα Υ1 έως και Υ5 δεν περιέχουν ετικέτες, προτείνετε μια μέθοδο χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δείκτες ώστε να καταλάβουμε ποιο είναι το περιεχόμενο του κάθε ποτηριού.
β.    Ζυγίζουμε 10 g από ένα δείγμα Na και το τοποθετούμε σε ογκομετρική φιάλη στην οποία έχουμε βάλει κατάλληλη ποσότητα νερού ώστε όταν σταματήσει η έκλυση αερίου το διάλυμα Y6 που προκύπτει εφόσον αποκτήσει θερμοκρασία 25ο C, να έχει όγκο 400 mL. Τοποθετούμε ποσότητα του διαλύματος Υ6 μέσα στην προχοΐδα και με αυτό ογκομετρούμε 20 mL από το διάλυμα Υ3 οπότε προκύπτει η παρακάτω καμπύλη ογκομέτρησης:


Να βρείτε:
β1.   Την %w/w καθαρότητα του δείγματος του Na,
β2.   Το ω δηλαδή, το pH στο ισοδύναμο σημείο (Ι.Σ.) της παραπάνω ογκομέτρησης,
β3.   Το φ δηλαδή, το pH στο μέσο (Μ) της παραπάνω ογκομέτρησης,
β4.   Ποιος από τους δείκτες ΗΔ ή Β είναι κατάλληλος για την παραπάνω ογκομέτρηση,
β5.   Το λόγο των συγκεντρώσεων των δυο συζυγών μορφών του δείκτη που επιλέξατε στο ισοδύναμο σημείο της παραπάνω ογκομέτρησης.
Δίνονται:
Ø  Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25ο C όπου για το νερό είναι KW=10-14 και για την ΝΗ3 Κb=2·10-5.
Ø  Σε όλα τα διαλύματα μπορούν να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις.
Ø  Για τους δείκτες η χρωματική αλλαγή γίνεται αντιληπτή, μόλις η συγκέντρωση της μιας συζυγούς μορφής του δείκτη γίνει δεκαπλάσια της άλλης.
Ø  Η σχετική ατομική μάζα (Ar) του Na=23 και log2=0,3.
Ø  Θεωρήστε ότι οι προσμίξεις του δείγματος του Na είναι αδρανείς.


Δείτε τη λύση από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου