Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Δέντρο με πολλές διακλαδώσειςΑ)  Nα βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των παραπάνω   ενώσεων (Α),(Β),(Γ),(Δ),(Μ),(Ε) & (Θ) αν γνωρίζουμε ότι η ένωση (Α) έχει λιγότερα άτομα άνθρακα από τη (Β).
Β)  Διαθέτουμε ένα διάλυμα  (Δ1)  όγκου 2L  μέσα  στο  οποίο υπάρχει ΚΜnO4 και Κ2Cr2O7 με συγκεντρώσεις 0,15Μ και 0,2Μ αντίστοιχα και το διάλυμα είναι οξινισμένο με Η2SO4.Ποια η μέγιστη ποσότητα της αλκοόλης Α που μπορεί να οξειδώσει πλήρως το παραπάνω διάλυμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου