Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις (χρήση συγκεκριμένου αριθμού αντιδραστηρίων / διάκριση CH3OH )
Ολόκληρη η άσκηση και μία ενδεικτική λύση της ( και ο τρόπος σκέψης ) είναι διαθέσιμα στο Chem4exams.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου