Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Έλα ότι πάρεις με δοκιμές.... 2

Α. 10,2 g ισομοριακού μίγματος δύο κορεσμένων μονοκαρβονυλικών ενώ­σεων Α και Β διαβιβάζεται σε αλκαλικό διάλυμα Ι2, οπότε σχηματίζονται 78,8 g κίτρινου ιζήματος. Ίση ποσότητα του μίγματος διαβιβάζεται σε φελίγγειο υγρό, οπότε σχηματίζονται 14,3 g κεραμέρυθρου ιζήματος. Να προ­σδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β.

Β. Από το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών να προσδιορίσετε τις ενώσεις που συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα. (Οι ενώσεις Α και Β είναι αυτές που βρήκαμε παραπάνω χωρίς να ξέρουμε ποια αντιστοιχεί που)


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου