Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.


Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ με βάση τις παρακάτω πληροφορίες:
Όπου η ένωση Θ είναι το κύριο προϊόν της αντίδρασης της Η με το ΗCl.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας δίνοντας και τις απαραίτητες χημικές εξισώσεις.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου