Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Έλα ότι πάρεις με δοκιμές....

Α. Μίγμα ίσο με 17 g, δύο κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών Α και Β, απ τις οποίες μόνο η Α δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση αντιδρούν με την απαιτούμενη ποσότητα SOC2 και ελευθερώνονται 0,8 mol ανόργανων αερίων προϊόντων.
Η ίδια ποσότητα μίγματος όταν αντιδρά με περίσσεια Ι2/NaOH  δίνει 39,4 g κίτρινου ιζήματος.
Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α και Β.
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: ArC = 12,  ArI = 127, ArH = 1.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου