Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Δέντρο Υποκατάστασης-Προσθήκης-Απόσπασης

Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της οργανικής ένωσης Α (κύριο προϊόν) αν είναι γνωστό ότι:
  • στο μόριο της Α οι πυρήνες όλων των ατόμων C είναι στο ίδιο επίπεδο.
  • με επίδραση ΗCl στην Α παράγεται μείγμα οργανικών ενώσεων.
Να βρεθούν επίσης τα αλκύλια R1, R2, R3, R4 αν είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

 

Απάντηση
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου