Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Τρεις βάσεις που δεν είναι και τόσο οικείες στους περισσότερους από μας...Σε ένα πάγκο εργαστήριου χημείας υπάρχουν τρία υδατικά διαλύματα:
i)Το Δ1 που περιέχει το ιόν ΝΗ2-  με όγκο 1L και συγκέντρωση C1=1M
ii)To Δ2 που περιέχει το ιόν Ο2-  με όγκο 1L και συγκέντρωση C2=0,5M
iii)Το Δ3 που περιέχει το ιόν CH3O- με όγκο 1L και συγκέντρωση C3=1M

A)Nα βρεθεί το ΡΗ του καθενός από τα παραπάνω διαλύματα Δ1 Δ2 & Δ3.
Β)Να βρεθεί ο μέγιστος όγκος ενός διαλύματος που μπορεί να φτιαχτεί με βάση τα παραπάνω διαλύματα ώστε το τελικό διάλυμα να έχει το μέγιστο δυνατό ΡΗ.
Γ)Ποιος ο βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας στο παραπάνω διάλυμα μέγιστου όγκου αν η σταθερά ιοντισμού της αμμωνίας είναι Κβ=10-5
Για το νερό Κw=10-14.

AΠΑΝΤΗΣΗκαι με ένα κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου