Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Διάγραμμα χημικών μετατροπών με λόγια + στοιχειομετρία (μείγμα)

α) Το μόριο του αλκενίου (Α) έχει τους πυρήνες όλων των ατόμων C στο ίδιο επίπεδο.
Με επίδραση Η2Ο/Η+ στο Α παράγεται αποκλειστικά η ένωση Β που με αλκαλικό διάλυμα Ι2 σχηματίζει κίτρινο ίζημα.
Με προσθήκη HCl  στο Α παράγεται η ένωση Γ. Με επίδραση στη Γ αρχικά ΝΗ3 και στη συνέχεια NaOH σχηματίζεται τελικά η κορεσμένη μονοσθενής αμίνη Δ. Αν η Δ δε μπορεί να παρασκευασθεί από επίδραση περίσσειας Η2 παρουσία Ni σε κορεσμένο μονοσθενές νιτρίλιο να βρεθούν οι Σ.Τ. των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και Δ.
β) Ένα ομογενές μείγμα αποτελείται από C3H8O (Ε) και 0,2 mol Β.
Το μείγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
Το πρώτο μέρος με περίσσεια Na ελευθερώνει 6,72 L αερίου (σε STP).
To δεύτερο μέρος με περίσσεια Ι­2/KOH σχηματίζει 39,4 g κίτρινου ιζήματος.
Να βρεθoύν τα mol και ο Σ.Τ. της ένωσης E.
Δίνεται: η ένωση Β είναι αυτή από το α΄ ερώτημα και  Αr:   C=12, H=1, I=127.
Απάντηση
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου